Made In Germany Themic photo

THE...ISM

TECHNOLOGIA ISM THERMIC to nowa generacja stacji mieszkaniowych do przy­­gotowania ciepłej wody użyt­kowej i rozdziału ciepła w mieszkaniu. Łączy w sobie zalety indywidualnych instalacji c.o. w mieszkaniach z decentralnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w lokalu użytkownika.

Wszystkie urządzenia ISM THERMIC posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny

Produkt z atestem higienicznym zdjęcie

ISM THERMIC jest indywidualnym, przypadającym na jeden lokal, elementem systemu mieszka­niowego zasilanym poprzez dwuprzewodową sieć wewnętrzną z niskotemperaturowego źródła ciepła – węzła ciepłowniczego, kotłowni gazowej lub olejowej. System grzewczy może być rów­nież wspomagany odnawialnymi źródłami energii.

System z wykorzystaniem stacji ISM THERMIC eliminuje centralne przygotowanie ciepłej wody, obniża w sposób znaczący koszt jej dostawy i cyrkulacji w budynku. Upraszcza technologię  źró­dła ciepła i system rozprowadzenia. Optymalizuje jednorazowe koszty inwestycyjne w połączeniu z cyklicznymi wydatkami eksploatacyjnymi.

W urządzeniu ISM THERMIC, połączenie dwóch funkcji, rozdziału ciepła i przygotowania ciepłej wody, jest zgodne z obecnymi normami i wymaganiami przejrzystych systemów rozliczania cie­pła, pobieranego przez odbiorcę.

Indywidualny, kalorymetryczny licznik ciepła, oblicza sumę zużytej energii cieplnej dla każdego mieszkania podłączonego do systemu.

Użytkownik urządzenia ISM THERMIC może korzystać z ogrzewania przez cały rok oraz sterować nim według indywidualnych upodobań. Regulacja w funkcji temperatury mieszkania oraz czasu odbywa się dzięki elektronicznemu tygodniowemu programatorowi.

Wymiennik ciepła oraz orurowanie ze stali szlachetnej zapewniają wysoki poziom higieny c.w.u. Woda jest przygotowywana z tzw. wody świeżej tylko wtedy, gdy użytkownik jej potrzebuje. Zachowany jest przy tym priorytet przygotowania c.w.u. dzięki hydraulicznemu zaworowi typu PM-Regler. Proporcjonalność zaworu przełączającego  zapewnia optymalną temperaturę ciepłej wody użytkowej w zależności od jej rozbioru.

Usytuowanie stacji ISM THERMIC w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych daje organizacjom dystrybuującym ciepło, możliwość wyłączenia niepłacącego najemcy z systemu dostawy medium.

ułatwia osiągnąć wymagany współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną budynku

system grzewczy spełniający wymogi zielonego budownictwa

najwyższa jakość użytych podzespołów

bardzo niska awaryjność

modułowa budowa ułatwia dostosowanie stacji do nowych potrzeb

SCHEMAT INSTALACJI

DECENTRALNEGO PRZYGOTOWANIA C.W.U. I ROZDZIAŁU CIEPŁA
Z ZASTOSOWANIEM ISM THERMIC

Indywidualne, centralne źródło energii, usytuowane w budynku wytwarza ciepło i doprowadza je poprzez poziomy i piony grzewcze do indywidualnych stacji mieszkaniowych. Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w układzie przepływowym przez płytowy wymiennik ciepła znajdujący się w stacji. Zachowany jest pełen priorytet przygotowania c.w.u. dzięki zastosowaniu proporcjonalnego regulatora przepływu PM-Regler. Stacja daje możliwość całorocznego ogrzewania mieszkania oraz komfortowego sterowania temperaturą w pomieszczeniu.

Zdjęcie mobile z bloku 2
 • Grupa pompowa obiektu instalacyjnego (opcjonalnie)
 • Indywidualna Stacja Mieszkaniowa THERMIC-WSB1000
 • Zbiornik buforowy (opcjonalnie)
 • Układ ładowania zbiornika buforowego stałą temperaturą (opcjonalnie)
 • Kocioł / węzeł cieplny
 • Pompa
  – kocioł ścienny - wbudowana
  – kocioł zewnętrzny - montowana
 • Odpowiednik i mostek TTV
 • Podpionowe zawory regulacji przepływu i poziomu ciśnienia
 • Ogrzewanie podłogowe (opcjonalne)

Uwaga! Schemat nie pokazuje kompletnego systemu, mogą występować rówież: otwory, wpusty, izolacja, osprzęt bezpieczeństwa, taki jak zawory bezpieczeństawa, itp.

Zdjęcie z bloku 2

BUDOWA URZĄDZENIA

SKŁADNIKI WYPOSAŻENIA I PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI

Zdjęcie z bloku 3 Zdjęcie mobilne dla bloku 3
 1. Odpowietrzniki ręczne
 2. Termostatyczny zawór ograniczający
 3. Regulator różnicy ciśnień instalacji c.o.
 4. Regulator różnicy ciśnień strony sieciowej
 5. Zawór strefowy instalacji c.o. z siłownikiem do współpracy z regulatorem lub programatorem
  temperatury
 6. Termostatyczny zawór typu TTV – mostek cyrkulacyjny
 7. Termostatyczny zawór ograniczający temperaturę powrotu czynnika z instalacji c.o.
 8. Filtr siatkowy wody grzewczej, powrót c.o. 0,5 mm
 9. Odwodnienie
 10. Podłączenia
 11. Obudowa
 12. Odwodnienie
 13. Wodomierz lub wstawka dł. 110mm
 14. Złączka 3/4” GZ/M10 do czujnika licznika ciepła – tuleja zanurzeniowa
 15. Lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
 16. Filtr siatkowy wody grzewczej 0,5 mm
 17. Kryza dławiąca przepływ zimnej wody
 18. Filtr siatkowy wody zimnej 0,5 mm
 19. Ciepłomierz lub wstawka dł. 110 mm 3/4” GZ
 20. Proporcjonalny regulator przepływu typu PM regler z potrójnym uszczelnieniem oringowym
Przejdź do strony: THEGREEN
Przejdź do strony: THEPROFIT
Przejdź do strony: THECOMFY
Przejdź do strony: THEPURE