Przejdź do strony: THE...ISM
Przejdź do strony: THEGREEN

THEPROFIT

ZYSK to nie tylko oszczędności, ale również optymalizacja technologiczna. Nasze stacje ISM THERMIC są praktycznie bezawaryjne i bezobsługowe dzięki najwyższej jakości podzespołów Made in Germany. Modułowa rozbudowa Stacji pozwala na dołączanie nowych funkcji w czasie, a kompaktowość urządzenia skraca czas jego montażu. Niskie koszty eksploatacyjne i długoterminowa gwarancja to zysk w czasie.

bardzo niska awaryjność

niskie koszty eksploatacyjne

WYŻSZA SPRAWNOŚĆ PRZESYŁU WODY CIEPŁEJ 70 % 70 WYŻSZA SPRAWNOŚĆ PRZESYŁU WODY CIEPŁEJ %

SYSTEM Z ISM UMOŻLIWIA PRECYZYJNE ROZLICZANIE ZUŻYTEJ ENERGII

„…wymóg ten zapewnia, aby użytkownicy końcowi energii cieplnej byli informowani o ich rzeczywistym zużyciu przynajmniej raz w roku i aby ich płatność za zużycie była odpowiednio obliczana lub korygowana, na przykład poprzez rozliczanie wszelkich różnic między rzeczywistą należną kwotą a kwotami płaconymi na podstawie regularnych płatności ryczałtowych, które nie są oparte na rzeczywistym zużyciu lub odczytach podzielników kosztów ciepła.”

 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (28.10.2019)
9.WYMOGI W ZAKRESIE INFORMACJE O ROZLICZENIACH I ZUŻYCIU
9.1.Roczne rozliczenia na podstawie rzeczywistego zużycia

Przejdź do strony: THECOMFY
Przejdź do strony: THEPURE