Przejdź do strony: THE...ISM

THEGREEN

EKOLOGIA to nie tylko kwestia wyboru, ale przede wszystkim odpowiedzialności. Nasze stacje ISM THERMIC spełniają wymogi zielonego budownictwa i są gotowe do certyfikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Mają aktywny wpływ na obniżenie współczynnika EP i są przygotowane do wykorzystania energii ze źródeł OZE.

ułatwia osiągnąć
wymagany współczynnik
zapotrzebowania na
energię pierwotną budynku

spełnia wymogi
zielonego
budownictwa

umożliwia
wykorzystanie
OZE

wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych od dnia 1 stycznia 2021 roku wynosi

65 EP MAX kWh/m² rok

Instalacje z indywidualnymi stacjami mieszkaniowymi są korzystniejsze od tych z tradycyjnym sposobem dystrybucji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pod względem energetycznym. Dzięki temu ułatwiają spełnienie rygorystycznych wymagań dotyczących maksymalnego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej równego 65 kWh/(m2 rok)

19 MNIEJSZE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ W BUDYNKACH Z INSTALACJĄ WYKORZYSTUJĄCĄ INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE % 19 % MNIEJSZE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄW BUDYNKACH Z INSTALACJĄ WYKORZYSTUJĄCĄ INDYWIDUALNESTACJE MIESZKANIOWE
Na podstawie: ANALIZA ENERGETYCZNA WYKORZYSTANIA INDYWIDUALNYCH WĘZŁÓW MIESZKANIOWYCH DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W CELU SPEŁNIENIA WT2021, Bartosz Radomski, Lawrence Drojetzki, Tomasz Mróz, czasopismo Rynek Energii, numer 4/2021
Przejdź do strony: THEPROFIT
Przejdź do strony: THECOMFY
Przejdź do strony: THEPURE