Przejdź do strony: Produkty
Przejdź do strony: WS-B1000

WS-S1000

KORZYŚCI
 • Indywidualne - decentralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej i rozdział ciepła na ogrzewanie w mieszkaniu.
 • Wąska wersja stacji stosowana w przypadku szachtów o mniejszej szerokości.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie źródeł energii (gaz, ciepło systemowe, olej) i OZE (kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, fotowoltaika, moduł kogeneracyjny itp.).
 • Pełne opomiarowanie zużycia ciepła i zimnej wody.
 • Możliwość indywidualnego sterowania centralnym ogrzewaniem przez cały rok.
ZASADA DZIAŁANIA

Centralne źródło ciepła (kotłownia, węzeł cieplny, lub inne) dostarcza czynnik grzewczy, który jest kierowany do każdej stacji mieszkaniowej. Urządzenie działające w priorytecie wytwarza ciepłą wodę użytkową w przepływie na wymienniku ciepła lub przekazuje ciepło do mieszkaniowego systemu ogrzewania c.o. Całość dostarczanej energii jest rejestrowana na kalorymetrycznym liczniku ciepła. Dostarczona woda zimna zliczana jest na wodomierzu. Użytkownik ma możliwość ustawienia indywidulanych programów sterowania ogrzewaniem w zależności od potrzeb.

DANE
 • Do 20 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85°C.
 • Modułowa konstrukcja. Możliwość rozbudowania o moduły: ogrzewania podłogowego, cyrkulacji c.w.u., regulacji różnicy ciśnień itp.
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią, lub niklem.
 • Szczegółowe informacje w kartach katalogowych.
Przejdź do strony: WS-M200
Przejdź do strony: TS-S1000
Przejdź do strony: PM-REGLER