7 grudnia 2022

Przyszłość ogrzewania w budynkach wielorodzinnych – artykuł Rynku Instalacyjnego

Oferowane przez Thermic rozwiązania w zakresie indywidualnych stacji mieszkaniowych od lat spełniają najwyższe standardy, odpowiadając nie tylko polskiemu, ale co istotne także europejskiemu prawodawstwu w tym zaleceniom Europejskiego Zielonego Ładu pozwalając na realizację idei budynków inteligentnych i zeroemisyjnych.

Zmiany jakie czeka w najbliższym czasie sektor budownictwa wielorodzinnego z uwzględnieniem szczegółowej roli węzłów cieplnych oraz stacji mieszkaniowych jako elementów umożliwiających skuteczny monitoring zapotrzebowania na energię oraz szybkie interakcje budynków z systemami wodociągowymi, ciepłowniczymi oraz energetycznymi opisuje artykuł najnowszego wydania miesięcznika Rynek Instalacyjny, do lektury którego serdecznie zachęcamy:

https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/cieplownictwo/143977,przyszlosc-ogrzewania-w-budynkach-wielorodzinnych?fbclid=IwAR1iXnwV8sk2pAht8qMygH8jmdmquWTDANCppB9-rPDk6husKLy-dSj0IAM