THERMIC to zaawansowane technologicznie i w pełni opomiarowane Indywidualne Stacje Mieszkaniowe (ISM) występujące na rynku dotychczas pod nazwą Thermatic. Nowe stacje THERMIC to wynik ponad 20 letniego doświadczenia inżyniera Jędrzeja Cierkosza w sprzedaży i wdrażaniu urządzeń ISM na rynku polskim oraz współpracy technologicznej z Delta Systemtechnik GmbH z Celle (Niemcy).

THERMIC to higiena, komfort, bezpieczeństwo, ekonomika.

Wszystkie urządzenia ISM THERMIC posiadają atest higieniczny
Państwowego Zakładu Higieny.

PZH-logo

Opis działania systemu

ISM THERMIC to nowa generacja stacji mieszkaniowych do przy­­gotowania ciepłej wody użyt­kowej i rozdziału ciepła w mieszkaniu. Łączy w sobie zalety indywidualnych instalacji c.o. w mieszkaniach z decentralnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w lokalu użytkownika.

ISM THERMIC jest indywidualnym, przypadającym na jeden lokal, elementem systemu mieszka­niowego zasilanym poprzez dwuprzewodową sieć wewnętrzną z niskotemperaturowego źródła ciepła – węzła ciepłowniczego, kotłowni gazowej lub olejowej. System grzewczy może być rów­nież wspomagany odnawialnymi źródłami energii.

System z wykorzystaniem stacji ISM THERMIC eliminuje centralne przygotowanie ciepłej wody, obniża w sposób znaczący koszt jej dostawy i cyrkulacji w budynku. Upraszcza technologię  źró­dła ciepła i system rozprowadzenia. Optymalizuje jednorazowe koszty inwestycyjne w połączeniu z cyklicznymi wydatkami eksploatacyjnymi.

W urządzeniu ISM THERMIC, połączenie dwóch funkcji, rozdziału ciepła i przygotowania ciepłej wody, jest zgodne z obecnymi normami i wymaganiami przejrzystych systemów rozliczania cie­pła, pobieranego przez odbiorcę

Indywidualny, kalorymetryczny licznik ciepła, oblicza sumę zużytej energii cieplnej dla każdego mieszkania podłączonego do systemu.

Użytkownik urządzenia ISM THERMIC może korzystać z ogrzewania przez cały rok oraz sterować nim według indywidualnych upodobań. Regulacja w funkcji temperatury mieszkania oraz czasu odbywa się dzięki elektronicznemu tygodniowemu programatorowi.

Wymiennik ciepła oraz orurowanie ze stali szlachetnej zapewniają wysoki poziom higieny c.w.u. Woda jest przygotowywana z tzw. wody świeżej tylko wtedy, gdy użytkownik jej potrzebuje. Zachowany jest przy tym priorytet przygotowania c.w.u. dzięki hydraulicznemu zaworowi typu PM-Regler. Proporcjonalność zaworu przełączającego  zapewnia optymalną temperaturę ciepłej wody użytkowej w zależności od jej rozbioru.

Usytuowanie stacji ISM THERMIC w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych daje organizacjom dystrybuującym ciepło, możliwość wyłączenia niepłacącego najemcy z systemu dostawy medium.

Schemat instalacji decentralnego przygotowania c.w.u.
i rozdziału ciepła z zastosowaniem ISM THERMIC

Indywidualne, centralne źródło energii, usytuowane w budynku wytwarza ciepło i doprowadza je poprzez poziomy i piony grzewcze do indywidualnych stacji mieszkaniowych. Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w układzie przepływowym przez płytowy wymiennik ciepła znajdujący się w stacji. Zachowany jest pełen priorytet przygotowania c.w.u. dzięki zastosowaniu proporcjonalnego regulatora przepływu PM-Regler. Stacja daje możliwość całorocznego ogrzewania mieszkania oraz komfortowego sterowania temperaturą w pomieszczeniu.

 1. Grupa pompowa obiektu instalacyjnego (opcjonalnie)
 2. Indywidualna Stacja Mieszkaniowa THERMIC-WSB1000
 3. Zbiornik buforowy (opcjonalnie)
 4. Układ ładowania zbiornika buforowego stałą temperaturą (opcjonalnie)
 5. Kocioł / węzeł cieplny
 6. Pompa (kocioł ścienny – wbudowana / kocioł zewnętrzny – montowana zewnętrznie
 7. Odpowiednik i mostek TTV
 8. Podpionowe zawory regulacji przepływu i poziomu ciśnienia

Uwaga!
Schemat nie pokazuje kompletnego systemu, moga występować rówież:
– otwory, wpusty, itp.
– izolacja
– osprzęt bezpieczeństwa,
taki jak zawory bezpieczeństawa, itp.

Budowa urządzenia ISM THERMIC WS-B1000

Składniki wyposażenia i podłączenia do instalacji

Delta Systemtechnik GmbH jest wiodącym przedsiębiorstwem w badaniu i rozwoju, trwałych, wydajnych, modułowych systemów rozdziału energii i systemów oszczędzania energii, z bezpośrednio wiążącą się z tym produkcją.

Długoletnie doświadczenie i kompetencja, jak również myślenie o kompletnych systemach są wizerunkiem naszej firmy. Nasi klienci są dla nas najważniejsi. Wspólnie tworzymy specyficzne rozwiązania, które zawsze kształtowane są w oparciu o daleko idące spojrzenie w przyszłość.

Jesteśmy specjalistami w zakresie zdecentralizowanego rozdziału ciepła, centralnego i zdecentralizowanego ogrzewania wody pitnej, stacji wymiany ciepła, stacji solarnych, stacji specjalnych według życzenia klienta i innych systemów, które mają do czynienia z wymianą ciepła, przetwarzaniem i podziałem ciepła.

Delta Systemtechnik po wieloletnim okresie rozwoju stworzyła oparty o stronę internetową system monitorowania Cockpit 360. Dzięki temu urządzeniu widać odpływy energii z budynku. Dzięki transparentnej obserwacji i analizie następuje kontrola instalacji. Dopiero wtedy mogą być podjęte konkretne działania zmierzające do oszczędności energii.

Nasze produkty na całym świecie znajdują zastosowanie w istniejącym, jak również w nowym budownictwie w instalacjach centralnego ogrzewania i instalacjach sanitarnych. Przy tym liczymy inteligentnie wszystkie możliwe źródła ciepła, jak na przykład pompy ciepła, biomasy, układy skojarzone (BHKW), układy solarne, kotły gazowe i olejowe, i wiele innych. Paleta produktów jest stale optymalizowana i rozwijana.

Firma Delta Systemtechnik GmbH dysponuje częściami zamiennymi dla wszystkich produktów. Delta Systemtechnik GmbH kładzie nacisk na jakość, bezpieczeństwo a przede wszystkim na trwałość. Jednocześnie stawia na przejrzystość, szczerość i otwartość. Filozofia ta obejmuje również politykę zakupów i sprzedaży.

Jeżeli chodzi o pochodzenie elementów zakupowych i produktów, które są specjalnie dla firmy Delta Systemtechnik GmbH produkowane, istnieją wyjątkowe kontakty handlowe z dobrze znanymi producentami. „Made in Germany” – w porównaniu do naszej konkurencji produkujemy wyłącznie w Niemczech.

Współpraca Delta Systemtechnik GmbH

Delta Systemtechnik GmbH

Heineckes Field 9, 29227 Celle, Germany

T +49(51 41) 9 33 57-0

F +49(51 41) 9 33 57-29

info@deltasystemtechnik.de

www.deltasystemtechnik.de

Podstawowe dane o firmie

Powstanie firmy:01 kwietnia 2004
ZarządThomas Geck
Ilość pracownikówdo 75 pracowników
Powierzchnia biurowa:650 m2
Powierzchnia produkcji:4000m2
Produkcja50 000 stacji na rok

Inne firmy współpracujące

Materiały ogólne ISM THERMIC

Intro
Delta Systemtechnik GmbH – informacja
Cennik
Wytyczne do projektowania
Folder techniczny
Instrukcja obsługi

Stacje domowe

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).
 • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, wytwarzające ciepło i udostępniające je w budynku za pośrednictwem zasobnika buforowego (bufora energii), dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb. Tym samym użytkownik czerpie przez cały rok dodatkowe korzyści oprócz ogrzewania domu.

Dane

 • Do 28 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85°C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią, niklem lub połączone śrubami

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).
 • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb. Tym samym użytkownik czerpie przez cały rok dodatkowe korzyści oprócz ogrzewania domu.

Dane

 • Do 20 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85°C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią, niklem lub połączone śrubami

Inne produkty Delta Systemtechnik

Delta Systemtechnik jest wizjonerem, który dzięki modułowej konstrukcji stacji domowych łączy elastyczność i optymalizację, oferując konstrukcje spełniające potrzeby rynku.

Takie podejście cechuje troska o ekologię w celu efektywnego korzystania z przyszłych źródeł energii oraz możliwość zmiany źródła energii bez dużego nakładu kosztów.

Ta wyjątkowa koncepcja stacji domowych umożliwia zastosowanie dowolnych elementów modułowych w ramach jednej stacji. Tak duże spektrum usług przy tego typu elastyczności jest czymś wyjątkowym na rynku i podkreśla wizjonerstwo firmy Delta.

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).
 • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, wytwarzające ciepło i udostępniające je w budynku za pośrednictwem zasobnika buforowego (bufora energii), dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb. Tym samym użytkownik czerpie przez cały rok dodatkowe korzyści oprócz ogrzewania domu.

Dane

 • Do 28 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85°C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5K 
  za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią, niklem lub połączone śrubami

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).
 • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb. Tym samym użytkownik czerpie przez cały rok dodatkowe korzyści oprócz ogrzewania domu.

Dane

 • Do 17 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85°C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja
 • Produkty/stacje domowe/pompy ciepła
stacja_foto_ws-b1000

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji i współczynnik COP.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (pompa ciepła, termiczna instalacja solarna)
 • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.
 • System 3- lub 4-przewodowy do oddzielenia obiegu wysoko- i niskotemperaturowego.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę (wysoka/niska temperatura) do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia przygotowanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb za pośrednictwem obiegu wysokotemperaturowego. Przy użyciu obiegu niskotemperaturowego odbywa się ogrzewanie domu z układem regulacji zasilającego obiegu grzewczego sterowanego w oparciu o warunki atmosferyczne lub bez takiego układu. Tym samym użytkownik czerpie dodatkowe korzyści oprócz indywidualnego ogrzewania domu.

Dane

 • Do 17 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 48-52°C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa, zwarta konstrukcja.
 • Możliwość zastosowania wymienników ciepła lutowanych miedzą lub niklem.

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującej energię grzewczą oraz dogrzewanie przy użyciu przepływowego podgrzewacza elektrycznego.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najwyższy możliwy współczynnik COP.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (pompa ciepła, termiczna instalacja solarna).
 • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania (min. 38 °C, maks. 60 °C) w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła i połączenie z przepływowym podgrzewaczem elektrycznym umożliwia przygotowanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb. Tym samym użytkownik czerpie przez cały rok dodatkowe korzyści oprócz ogrzewania domu.

Dane

 • Do 10 l/min ciepłej wody o temperaturze do 60 °C, uzyskiwana za pomocą przepływowego podgrzewacza elektrycznego
 • Dostępność wody mieszanej/wydajności czerpania np. w wannie wynosząca ok. 18 l/min o temperaturze 38 °C, przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego od min. 38 °C do maks. 65 °C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5 K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią, niklem lub połączone śrubami

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).
 • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.
 • Kolejność podłączania taka sama, jak w przypadku centralnego ogrzewania gazowego
 • Przyłącze pierwotne z góry; OPCJONALNIE także z przyłączem zimnej wody w przypadku nowej instalacji.
 • Kompaktowa, wąska i stylowa konstrukcja.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb. Tym samym użytkownik czerpie przez cały rok dodatkowe korzyści oprócz ogrzewania domu

Dane

 • Do 20 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85 °C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5 K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią, niklem lub połączone śrubami

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).
 • Zmienne temperatury obiegu zasilającego ogrzewania w celu uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody dzięki modułowej konstrukcji.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb. Tym samym użytkownik czerpie przez cały rok dodatkowe korzyści oprócz ogrzewania domu.

Dane

 • Do 20 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85°C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5 K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Zwarta konstrukcja
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią lub niklem

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb.

Dane

 • Do 28 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85 °C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią, niklem lub połączone śrubami

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb.

Dane

 • Do 28 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85°C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5 K za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja
 • Dostępne wymienniki ciepła lutowane miedzią, niklem lub połączone śrubami

Korzyści

 • Centralna decentralizacja = centralne wytwarzanie ciepła z decentralną, higieniczną instalacją przygotowywania ciepłej wody użytkowej, pracującą według zasady przepływowej i wykorzystującą energię grzewczą.
 • Obniżenie ryzyka powstawania bakterii Legionella.
 • Najwyższy możliwy współczynnik sprawności instalacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.).
 • Połączenie szeregowe kilku stacji TS Mini, możliwych do zastosowania np. w instalacjach prysznicowych.
 • Połączenie stacji TS Mini (w wersji urządzenia montowanego pod umywalką) ze stacją domową w celu zredukowania cyrkulacji w apartamencie.

Zasada działania

Indywidualne, centralne źródło ciepła, które wytwarza ciepło, dostarcza gorącą wodę do stacji domowej za pomocą obiegu grzewczego. Znajdujący się w stacji wymiennik ciepła umożliwia wytwarzanie w domu ciepłej wody użytkowej na zasadzie przepływu i odpowiednio do potrzeb.

Dane

 • Do 17 l/min ciepłej wody przy temperaturze zasilającego obiegu grzewczego wynoszącej 50-85 °C.
 • Możliwość schłodzenia temperatury pierwotnej powrotnego obiegu grzewczego do 5K 
  za pomocą wejścia wody pitnej
 • Modułowa konstrukcja

Poszczególne stacje centralnych systemów ciepłej wody użytkowej wytwarzają do 125 l/min świeżej wody pitnej za pomocą lutowanych miedzią, niklem lub łączonych śrubami płytowych wymienników ciepła ze stali nierdzewnej.

Obszary zastosowania obejmują renowację centralnych zasobników ciepłej wody (bojlerów), które w ten sposób mogą zostać przestawione na systemy grzewcze z zasobnikiem buforowym o dużej efektywności energetycznej. Pozwala to na optymalne wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, takich jak gaz, olej, kocioł na biomasę, pompa ciepła, termiczna instalacja solarna, moduł kogeneracyjny itp.

Korzyści

 • Zwarta konstrukcja.
 • Obniżenie ryzyka tworzenia się bakterii Legionella wynikające z braku centralnego zasobnika ciepłej wody.
 • Niewielki wzrost temperatury obiegu grzewczego jest wystarczający do uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody i wysokiego współczynnika sprawności instalacji.
 • Wysoko zaawansowana technika regulacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii dzięki możliwości nieograniczonego zwiększenia pojemności zbiornika buforowego
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Systemy ciepłej wody użytkowej firmy Delta służą do wytwarzania ciepłej wody pitnej za pomocą wymienników ciepła. Doskonale nadają się do zastąpienia centralnych zasobników ciepłej wody (bojlerów) buforowymi systemami grzewczymi o dużej wydajności energetycznej i wykorzystania w ten sposób alternatywnych źródeł ciepła, takich jak gaz, olej, termiczna instalacja solarna itp.

Dane

 • Możliwe łączenie równoległe systemów lub układ kaskadowy – informacje po złożeniu zapytania
 • Optymalne wykorzystanie energii dzięki precyzyjnemu sterowaniu elementami instalacji
 • Wymienniki ciepła w wersji lutowanej miedzią, niklem lub łączone śrubami
 • Urządzenia regulacyjne używające protokołu Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa oraz funkcja Podłącz i Pracuj

Korzyści

 • Zwarta konstrukcja.
 • Obniżenie ryzyka tworzenia się bakterii Legionella wynikające z braku centralnego zasobnika ciepłej wody.
 • Niewielki wzrost temperatury obiegu grzewczego jest wystarczający do uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody i wysokiego współczynnika sprawności instalacji.
 • Wysoko zaawansowana technika regulacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii dzięki możliwości nieograniczonego zwiększenia pojemności zbiornika buforowego
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Systemy ciepłej wody użytkowej firmy Delta służą do wytwarzania ciepłej wody pitnej za pomocą wymienników ciepła. Doskonale nadają się do zastąpienia centralnych zasobników ciepłej wody (bojlerów) buforowymi systemami grzewczymi o dużej wydajności energetycznej i wykorzystania w ten sposób alternatywnych źródeł ciepła, takich jak gaz, olej, termiczna instalacja solarna itp.

Dane

 • Możliwe łączenie równoległe systemów lub układ kaskadowy – informacje po złożeniu zapytania
 • Optymalne wykorzystanie energii dzięki precyzyjnemu sterowaniu elementami instalacji
 • Wymienniki ciepła w wersji lutowanej miedzią, niklem lub łączone śrubami
 • Urządzenia regulacyjne używające protokołu Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa oraz funkcja Podłącz i Pracuj

Korzyści

 • Zwarta konstrukcja.
 • Obniżenie ryzyka tworzenia się bakterii Legionella wynikające z braku centralnego zasobnika ciepłej wody.
 • Niewielki wzrost temperatury obiegu grzewczego jest wystarczający do uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody i wysokiego współczynnika sprawności instalacji.
 • Wysoko zaawansowana technika regulacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii dzięki możliwości nieograniczonego zwiększenia pojemności zbiornika buforowego
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Systemy ciepłej wody użytkowej firmy Delta służą do wytwarzania ciepłej wody pitnej za pomocą wymienników ciepła. Doskonale nadają się do zastąpienia centralnych zasobników ciepłej wody (bojlerów) buforowymi systemami grzewczymi o dużej wydajności energetycznej i wykorzystania w ten sposób alternatywnych źródeł ciepła, takich jak gaz, olej, termiczna instalacja solarna itp.

Dane

 • Możliwe łączenie równoległe systemów lub układ kaskadowy – informacje po złożeniu zapytania
 • Optymalne wykorzystanie energii dzięki precyzyjnemu sterowaniu elementami instalacji
 • Wymienniki ciepła w wersji lutowanej miedzią, niklem lub łączone śrubami
 • Urządzenia regulacyjne używające protokołu Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa oraz funkcja Podłącz i Pracuj

Korzyści

 • Zwarta konstrukcja.
 • Obniżenie ryzyka tworzenia się bakterii Legionella wynikające z braku centralnego zasobnika ciepłej wody.
 • Niewielki wzrost temperatury obiegu grzewczego jest wystarczający do uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody i wysokiego współczynnika sprawności instalacji.
 • Wysoko zaawansowana technika regulacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii dzięki możliwości nieograniczonego zwiększenia pojemności zbiornika buforowego
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Systemy ciepłej wody użytkowej firmy Delta służą do wytwarzania ciepłej wody pitnej za pomocą wymienników ciepła. Doskonale nadają się do zastąpienia centralnych zasobników ciepłej wody (bojlerów) buforowymi systemami grzewczymi o dużej wydajności energetycznej i wykorzystania w ten sposób alternatywnych źródeł ciepła, takich jak gaz, olej, termiczna instalacja solarna itp.

Dane

 • Możliwe łączenie równoległe systemów lub układ kaskadowy – informacje po złożeniu zapytania
 • Optymalne wykorzystanie energii dzięki precyzyjnemu sterowaniu elementami instalacji
 • Wymienniki ciepła w wersji lutowanej miedzią, niklem lub łączone śrubami
 • Urządzenia regulacyjne używające protokołu Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa oraz funkcja Podłącz i Pracuj

Korzyści

 • Zwarta konstrukcja.
 • Obniżenie ryzyka tworzenia się bakterii Legionella wynikające z braku centralnego zasobnika ciepłej wody.
 • Niewielki wzrost temperatury obiegu grzewczego jest wystarczający do uzyskania żądanej temperatury ciepłej wody i wysokiego współczynnika sprawności instalacji.
 • Wysoko zaawansowana technika regulacji.
 • Najlepsze możliwe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii dzięki możliwości nieograniczonego zwiększenia pojemności zbiornika buforowego
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Systemy ciepłej wody użytkowej firmy Delta służą do wytwarzania ciepłej wody pitnej za pomocą wymienników ciepła. Doskonale nadają się do zastąpienia centralnych zasobników ciepłej wody (bojlerów) buforowymi systemami grzewczymi o dużej wydajności energetycznej i wykorzystania w ten sposób alternatywnych źródeł ciepła, takich jak gaz, olej, termiczna instalacja solarna itp.

Dane

 • Możliwe łączenie równoległe systemów lub układ kaskadowy – informacje po złożeniu zapytania
 • Optymalne wykorzystanie energii dzięki precyzyjnemu sterowaniu elementami instalacji
 • Wymienniki ciepła w wersji lutowanej miedzią, niklem lub łączone śrubami
 • Urządzenia regulacyjne używające protokołu Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa oraz funkcja Podłącz i Pracuj

Solarna stacja przekazywania ciepła do 250 m kw. firmy Delta, pobiera jako stacja pojedyncza ciepło uzyskane za pomocą instalacji dachowej i przekazuje je do zasobnika buforowego lub bezpośrednio do istniejącego lub nowo montowanego zasobnika ciepłej wody (bojlera).

Dzięki inteligentnemu układowi regulacji, instalacja wstępnie zmontowanej, kompaktowej solarnej stacji przekazywania ciepła jest bardzo łatwa i odbywa się zgodnie z zasadą Podłącz i Pracuj.

Korzyści

 • Można wykorzystać dostępne w handlu kolektory płaskie lub próżniowe kolektory rurowe o powierzchni wynoszącej od 10 do 45 m kw.
 • Zwarta konstrukcja.
 • Opcjonalnie istnieje możliwość montażu zaworu przełączającego lub zewnętrznego układu sterowania.
 • Rejestracja uzysku cieplnego instalacji solarnej i wykorzystanie najbardziej zaawansowanych urządzeń regulacyjnych.
 • Optymalne dostosowanie i adaptacyjna strategia regulacji w celu jak najlepszego wykorzystania energii słonecznej.
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Stacja solarna firmy Delta jest optymalnym urządzeniem do przekazywania ciepła między obiegiem solarnym i grzewczym zasobnikiem buforowym.

Dane

 • Stacje do kolektorów o powierzchni do 45 m kw.
 • Urządzenia regulacyjne używające protokołu Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa, funkcja Podłącz i Pracuj
 • Łatwy montaż i transport do miejsca ustawienia

Korzyści

 • Można wykorzystać dostępne w handlu kolektory płaskie lub próżniowe kolektory rurowe o powierzchni wynoszącej od 10 do 45 m kw.
 • Zwarta konstrukcja.
 • Opcjonalnie istnieje możliwość montażu zaworu przełączającego lub zewnętrznego układu sterowania.
 • Rejestracja uzysku cieplnego instalacji solarnej i wykorzystanie najbardziej zaawansowanych urządzeń regulacyjnych.
 • Optymalne dostosowanie i adaptacyjna strategia regulacji w celu jak najlepszego wykorzystania energii słonecznej.
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Stacja solarna firmy Delta jest optymalnym urządzeniem do przekazywania ciepła między obiegiem solarnym i grzewczym zasobnikiem buforowym.

Dane

 • Stacje do kolektorów o powierzchni do 45 m kw.
 • Urządzenia regulacyjne używające protokołu Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa, funkcja Podłącz i Pracuj
 • Łatwy montaż i transport do miejsca ustawienia

Korzyści

 • Można wykorzystać dostępne w handlu kolektory płaskie lub próżniowe kolektory rurowe o powierzchni wynoszącej od 10 do 250 m kw.
 • Zwarta konstrukcja.
 • Opcjonalnie istnieje możliwość montażu zaworu przełączającego lub zewnętrznego układu sterowania.
 • Rejestracja uzysku cieplnego instalacji solarnej i wykorzystanie najbardziej zaawansowanych urządzeń regulacyjnych.
 • Optymalne dostosowanie i adaptacyjna strategia regulacji w celu jak najlepszego wykorzystania energii słonecznej.
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Stacja solarna firmy Delta jest optymalnym urządzeniem do przekazywania ciepła między obiegiem solarnym i grzewczym zasobnikiem buforowym.

Dane

 • Stacje do kolektorów o powierzchni do 250 m kw.
 • Urządzenia regulacyjne używające protokołu Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa, funkcja Podłącz i Pracuj
 • Łatwy montaż i transport do miejsca ustawienia

Modułowe stacje przekazywania ciepła na małą i dużą odległość o mocy do 50 kW, w przyszłości nawet do 400 kW, jako stacje pojedyncze w układzie kaskadowym o mocy do kilku megawatów i zastosowań związanych z przesyłaniem ciepła na małą i dużą odległość.

 1. Stacje przekazywania ciepła na małą i dużą odległość firmy Delta można łatwo wyposażyć w zaawansowane urządzenia regulacyjne.
 2. Stacje zasilane w energię cieplną przekazują ją bezpośrednio lub pośrednio w sposób regulowany do budynku lub do punktu, w którym potrzebne jest ciepło.
 3. Przygotowywanie ciepłej wody może się odbywać – do wyboru – modułowo w systemie przepływowym, ładowanym systemie buforowym lub zgodnie z konwencjonalną zasadą działania bojlera z wbudowaną wężownicą grzejną.

Korzyści

 • Zwarta konstrukcja.
 • Proste i niezawodne funkcje mechaniczne zapewniają żądane temperatury obiegu powrotnego instalacji przesyłania ciepła na małą i dużą odległość.
 • Opcjonalna szyna montażu wstępnego do montażu w budynku w stanie surowym oraz do przepłukiwania przewodów przyłączeniowych.
 • Wysoko zaawansowane urządzenia regulacyjne – opcjonalna aktywacja przy użyciu kodu.
 • Optymalne dostosowanie i adaptacyjna strategia regulacji, taka jak np. ładowanie bufora, ładowanie zasobnika i inne urządzenia hydrauliczne w nowym budownictwie oraz w istniejących instalacjach.
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Modułowa stacja przekazywania ciepła na małą i dużą odległość jest przeznaczona do instalacji przesyłania ciepła na małą i dużą odległość. Stacje zasilane w energię cieplną przekazują ją bezpośrednio lub pośrednio w sposób regulowany do budynku. Instalacja przygotowywania ciepłej wody (bojler) może być podłączona – do wyboru – w układzie pierwotnym lub wtórnym.

Dane

 • W układzie kaskadowym możliwa jest wydajności przesyłania ciepła wynosząca nawet kilka megawatów
 • Łatwa regulacja mechaniczna
 • Wysoko zaawansowane urządzenia regulacyjne z interfejsami Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa, funkcja Podłącz i Pracuj
 • Łatwy montaż i transport do miejsca ustawienia

Korzyści

 • Zwarta konstrukcja.
 • Proste i niezawodne funkcje mechaniczne zapewniają żądane temperatury obiegu powrotnego instalacji przesyłania ciepła na małą i dużą odległość.
 • Opcjonalna szyna montażu wstępnego do montażu w budynku w stanie surowym oraz do przepłukiwania przewodów przyłączeniowych.
 • Wysoko zaawansowane urządzenia regulacyjne – opcjonalna aktywacja przy użyciu kodu.
 • Optymalne dostosowanie i adaptacyjna strategia regulacji, taka jak np. ładowanie bufora, ładowanie zasobnika i inne urządzenia hydrauliczne w nowym budownictwie oraz w istniejących instalacjach.
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Modułowa stacja przekazywania ciepła na małą i dużą odległość jest przeznaczona do instalacji przesyłania ciepła na małą i dużą odległość. Stacje zasilane w energię cieplną przekazują ją bezpośrednio lub pośrednio w sposób regulowany do budynku. Instalacja przygotowywania ciepłej wody (bojler) może być podłączona – do wyboru – w układzie pierwotnym lub wtórnym.

Dane

 • W układzie kaskadowym możliwa jest wydajności przesyłania ciepła wynosząca nawet kilka megawatów
 • Łatwa regulacja mechaniczna
 • Wysoko zaawansowane urządzenia regulacyjne z interfejsami Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa, funkcja Podłącz i Pracuj
 • Łatwy montaż i transport do miejsca ustawienia

Korzyści

 • Zwarta konstrukcja.
 • Proste i niezawodne funkcje mechaniczne zapewniają żądane temperatury obiegu powrotnego instalacji przesyłania ciepła na małą i dużą odległość.
 • Opcjonalna szyna montażu wstępnego do montażu w budynku w stanie surowym oraz do przepłukiwania przewodów przyłączeniowych.
 • Wysoko zaawansowane urządzenia regulacyjne – opcjonalna aktywacja przy użyciu kodu.
 • Optymalne dostosowanie i adaptacyjna strategia regulacji, taka jak np. ładowanie bufora, ładowanie zasobnika i inne urządzenia hydrauliczne w nowym budownictwie oraz w istniejących instalacjach.
 • Interfejsy (takie jak np. Modbus) do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, np. Cockpit 360.

Zasada działania

Modułowa stacja przekazywania ciepła na małą i dużą odległość jest przeznaczona do instalacji przesyłania ciepła na małą i dużą odległość. Stacje zasilane w energię cieplną przekazują ją bezpośrednio lub pośrednio w sposób regulowany do budynku. Instalacja przygotowywania ciepłej wody (bojler) może być podłączona – do wyboru – w układzie pierwotnym lub wtórnym.

Dane

 • W układzie kaskadowym możliwa jest wydajności przesyłania ciepła wynosząca nawet kilka megawatów
 • Łatwa regulacja mechaniczna
 • Wysoko zaawansowane urządzenia regulacyjne z interfejsami Modbus
 • Charakterystyczne wzornictwo
 • Łatwa obsługa, funkcja Podłącz i Pracuj
 • Łatwy montaż i transport do miejsca ustawienia

Dopełnieniem systemu jest optymalne zgranie poszczególnych elementów. Firmę Delta wyróżnia całościowe spojrzenie. Klucz do sukcesu leży w oszczędnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i łatwej obsłudze.

Dokładnie dopasowane do siebie elementy, takie jak zasobnik buforowy, urządzenia regulacyjne do warstwowych zasobników buforowych, ładowanie i rozładowywanie, a także dopracowane urządzenia regulacyjne współpracujące ze wszystkimi generatorami ciepła, umożliwiają pracę silnika centrali grzewczej z najbardziej optymalnym współczynnikiem sprawności.

Korzyści

 • Dostawa zasobników buforowych o pojemności 500, 750, 1000, 1500 litrów ze standardowymi przyłączami DN 50 i rurą rdzeniową czujnika do zamontowania czujnika temperatury ładowania w zmiennym położeniu
 • Izolacja termiczna zasobnika buforowego z twardej pianki, całkowita rezygnacja z pianki miękkiej o znacznie gorszych właściwościach.
 • Kompaktowe, prefabrykowane skrzynki regulacyjne z pełnym okablowaniem, włącznie z hydrauliką sterującą i schematem podłączenia przewodów.
 • Modułowa rozbudowa za pomocą jedynego w swoim rodzaju systemu nadzoru firmy Delta.
 • Układ regulacji ładowania i rozładowywania zasobnika także jako pojedynczy podzespół.
 • Urządzenia regulacyjne przeznaczone również do nadrzędnych systemów regulacyjno-nadzorujących, takich jak instalacje sterujące w budynkach i Cockpit 360.

Zasada działania

W połączeniu np. ze stacjami domowymi, odpowiednio dostosowane urządzenia regulacyjne umożliwiają ustawianie i ładowanie zasobników buforowych na żądaną temperaturę zadaną, w zależności od modulacji pompy ładowania i generatora energii na podstawie temperatury zewnętrznej. W przypadku wystąpienia w zasobniku buforowym temperatur wyższych niż zadana temperatura sieci, za pomocą układu regulacji następuje wysterowanie silnika nastawczego przez mieszacz lub zawory 3-drogowe w celu natychmiastowego wyrównania i utrzymania szybko zmieniającego się przepływu objętościowego układu ogrzewania w decentralnej stacji domowej.

Dane

 • Odpowiednio dobrane systemowe zasobniki buforowe
 • Wysoki stopień izolacji zasobnika przy użyciu twardej pianki
 • Odpowiednio dobrane, fabryczne urządzenia regulacyjne
 • Kompatybilność ze wszystkimi generatorami ciepła/producentami kotłów
 • Fabryczna hydraulika sterująca
 • Dopracowana dokumentacja i schematy podłączenia przewodów

Jedyny w swoim rodzaju, internetowy system rejestrowania danych dotyczących zużycia w czasie rzeczywistym (monitorowanie) i centrala sterująca.

Korzyści

 • Długotrwałe obniżenie kosztów energii.
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne dane.
 • Łatwa obsługa i eksploatacja.
 • Absolutnie dokładne pomiary przy użyciu skalibrowanych narzędzi pomiarowych (skalibrowane liczniki ilości energii).
 • Tworzenie raportów, analizy, kontrolowanie i śledzenie alarmów odbywa się w pełni automatycznie
 • Niezależność od systemu operacyjnego, prezentacja danych za pomocą przeglądarki internetowej.
 • Zabezpieczenie danych na miejscu na karcie SD i za pomocą struktury serwera.
 • Wizualizacja skomplikowanego układu hydraulicznego instalacji za pomocą funkcji Przenieś i Upuść.
 • Wyświetlenie krzywych, linii i powierzchni.
 • Integracja wartości zewnętrznych instalacji sterujących w budynkach, regulatorów lub pomp przy użyciu interfejsu Modbus.

Zasada działania

Za pomocą urządzenia do gromadzenia danych oraz zewnętrznych urządzeń regulacyjnych zgodnych ze standardem Modbus wszystkie potrzebne dane z liczników ilości ciepła, liczników prądu, wody i gazu są odczytywane co 3 minuty, filtrowane i zapisywane. Dane są przesyłane siecią GSM/GPRS do serwera COCKPIT 360, odczytywane przy użyciu oprogramowania firmy Delta i prezentowane w odpowiednio przetworzonej formie.

Dane

 • Łatwa instalacja w istniejących urządzeniach i nowych budynkach
 • Wizualizacja, analiza, reakcja
 • Ocena
 • Tworzenie raportów
 • Optymalizacja
 • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki racjonalizacji

Francuska Park

inwestor

Atal S.A.

lokalizacja

Katowice

realizacja

239 stacji

REFERENCJE

Apartamenty Zamkowe

inwestor

Hartbex Sp. z o.o.

lokalizacja

Rzeszów

realizacja

569 stacji

Referencje

Osiedle Orzechowe

inwestor

PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak Sp. Jawna

lokalizacja

Kościan

realizacja

125 stacji

Referencje

1 Maja

inwestor

PBO Sp. z o.o.

lokalizacja

Nowa Sól

realizacja

36 stacji

Apartamenty Senatorska

inwestor

Atlantis-Deweloper

lokalizacja

Opole

realizacja

80 stacji

Infiore Park

inwestor

Infores

lokalizacja

Przemyśl

realizacja

docelowo 130 stacji

Wspólnota mieszkaniowa

inwestor

Wspólnoty mieszkaniowe/PGKiM sp. z o.o.

lokalizacja

Turek

realizacja

ok. 200 stacji

REFERENCJE

Lista firm współpracujących w zakresie serwisu
gwarancyjnego, pogwarancyjnego i dostawy
części serwisowych do ISM Thermic

INSTAL SERWIS
Szymon Strózik M.+48 509 676 416
ul. Szkolna 2, 59-230 Prochowice
szymon0104@wp.pl

Totem Mieczysław Śmiechowski
ul. Koszarowa 42/5, 51-149 Wrocław
M. +48 695 759 171
Mietek2002@libero.it

Instal Art Inżynieria
Artur Kotala
ul. Harcerska 5, 57-320 Polanica Zdrój
M.+48 792 361 121
biuro@i-a-i.pl
www.i-a-i.pl

Joe Serwis Jarosław Pater
ul. Gryfa 4 , 65-343 Zielona Góra
M. +48 607 323 358
joeserwis@wp.pl

ArtInstal
ul. Pogórze Lipowa 2, 43-430 Skoczów
T. +48 33 853 21 45
biuro@artinstal.com.pl
www.artinstal.com.pl

Zakład Instalacji Sanitarnych i CO
Mirosław Zapolski
ul. Koszykarzy 12, 46-080 Chróścice
M.+48 607 325 947
miroslawzaposli@vp.pl

Firma Instalacyjno-Usługowa „Solaris“
Jacek Biernacki
ul. Janów 19, 49-330 Lewin Brzeski
M. +48 609 301 812
jeke@vp.pl

MPEC w Przemyślu sp. z o.o.
ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
T. +48 16 670-41-53
F. +48 16 670-53-84
mpec@mpec.przemysl.pl
www.mpec.przemysl.pl

Techno-Projekt Sp. z o.o.
Iwona Trojanowska-Kamińska
M.+48 602 210 387
36-001 Trzebownisko 22
T. +48 17 77 13 020
F. +48 17 77 13 022
www.techno-projekt.pl

Progema Firma Remontowo-Budowlana
Marek Popławski
ul. Buczka 155B, 16-400 Suwałki
M. +48 604 902 514
biuro@progema.pl
www.progema.pl

Usługi Instalacje Sanitarne Alicja Zając
Zbigiew Zając
ul. Olchowa 30, 43-100 Tychy
M. +48 502 759 783
zbys.zajac@wp.pl

ArtInstal
ul. Pogórze Lipowa 2, 43-430 Skoczów
T. +48 33 853 21 45
biuro@artinstal.com.pl
www.artinstal.com.pl

PGKiM sp z o.o.
Marcin Kwiatkowski
ul. Polna 4, 62-700 Turek
T. +48 63 28 00 309
kwiatkowski@pgkim-turek.pl
www.pgkim-turek.pl

Usługi Budowlano-Remontowe i Instalacyjne
Ratajczak Małgorzata
ul. Żabikowska 56A, 62-030 Luboń
T. +48 61 893 17 01
malgorzata-ubr@wp.pl

Techniczna Obsługa Nieruchomości i Inwestycji TONI sp. z o.o.
Anna Ilukowicz
ul. Jutrosińska 6/8, 60-166 Poznań
M. +48 601 784 902
T. +48 61 661 76 29
biuro@toni.poznan.pl
www.toni.poznan.pl

Megatech PUH
Leszek Sikora
ul. Budziszyńska 70a, 60-179 Poznań
M. +48 509 724 386
megatech@op.pl

FHU Instal Serwis
Adam Piechota
ul. Juliusza Kossaka 6
M. +48 609 607 538
instalserwisleszno@wp.pl

Techpe Doradztwo Techniczne
Przemysław Pietrowicz
ul. Irlandzka 5, 64-100 Leszno
T. +48 601 150 457
techpe@techpe.pl
www.techpe.pl

EURO-INSTAL Spółka Jawna
ul. Ściegiennego 58, 70-353 Szczecin
T. +48 91 484 09 15
F. +48 91 484 39 93
biuro@euroistal.pl
www.euroinstal.pl

SEC Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
T +48 91 450 99 99
F +48 91 450 99 09
bok@sec.com.pl
www.sec.com.pl

Hydraulika Absolutna Tomasz Gaura
Ul. Kapitańska 3/6, 71-602 Szczecin
M. +48 669 758 753
h-absolutna@wp.pl

Dracon Technica Mateusz Pirczewski
Ul. Mewia 4/1, 71-694 Szczecin
M. +48 512 433 143
dracon@dracon.com.pl
www.dracon.com.pl

P.W. SANIT Spółka Jawna
ul. Bema 5, 73 – 110 Stargard Szczeciński
T. +48 91 578 31 66
F. +48 91 577 78 37
sanit@sanit.pl
www.sanit.pl

Zakład Wielobranżowy „Andrus”
Artur Andrusieczko
al. Wolności 31 / B, 72-315 Resko
M.+48 669 889 884

Kuc-Gaz Sp. C.
Grzegorz Kuc
ul. Sosnowa 2, 75-683 Koszalin
M. +48 509 092 685
T/F. +48 94 342 56 13
kucgaz@kucgaz.pl
www.kucgaz.pl

Avikor Sp. z o.o.
Wojciech Boczoń
ul. Wędkarska 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
M. +48 693 156 103
T. +48 95 752 56 13
avikor@pro.onet.pl

Termo Serwis
Krzysztof Dziubak
ul. Budowlana 41, 78-100 Kołobrzeg
M. +48 605 060 634
termo-serwis@wp.pl

Informacje ogólne

Serwis

Karty katalogowe – KAMSTRUP

Karty katalogowe – SANTECH

Karty katalogowe – BMETERS

Karty katalogowe – SALUS

Karty katalogowe – IMI

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail

Wiadomość

THERMIC Jędrzej Cierkosz

NIP PL 6971497934

ul. Dożynkowa 35A/7, 64-100 Leszno

t/f: +48 65 542 57 67

www.thermic.pl

 

mgr inż. Jędrzej Cierkosz

Właściciel

m: +48 607 68 30 20

e: jedrzej.cierkosz@thermic.pl

 

mgr inż. Małgorzata Kokocińska

Specjalista ds. projektowo-serwisowych

m:+48 607 68 44 99

e: malgorzata.kokocinska@thermic.pl